Svenska Alpackaföreningen

Att ställa ut sin alpacka- en förening av nytta och nöje!

Svenska Alpackaföreningen anordnar minst en utställning per år. Utställningarna är årets roligaste och mest lärorika alpackahändelser!

Varför ställer man ut alpackor?
Det finns flera anledningar varför det är bra att ställa ut sina alpackor. För ägaren så ger det en värdefull möjlighet att få sin alpackas kvalitéer bedömda där 60% är ullkvalité och 40% är exteriör bedömning. Denna bedömning är viktig då det ger en professionell analys av vad man bör tänka på om man tänker bedriva avel med alpackan. Naturligtvis är det även värdefullt att ställa ut alpackor som inte är tänkta till avel med då ullens egenskaper är viktig ur ett hantverksperspektiv. Domaren bedömer var klass för sig och bestämmer därefter placeringen och ger en muntlig bedömning om varje djur- och varför en alpacka placerades före en annan. Denna information är nyttig då en unik möjlighet ges att se individers egenskaper i direkt relation till varandra.

Att ställa ut sina alpackor ger även en möjlighet till att nätverka med andra uppfödare och skapa kontakter, både gällande avel, vänskap, inspiration och kreativitet.

En alpacka som placerat sig bra ger en fjäder i hatten vid framtida försäljning eller vid avelstjänster.

Resultat Utställning

Ekebergs Gård, Tidaholm 2023

Domare Jo Bridge

Resultatlistan uppdaterad 2023-04-20


Supreme Champion 2023

Huacaya: Royal Maestro, ägare Royal Alpacas

Suri: AHH Visma, Ägare Alpacka Ekofarm Hultet Bildgalleri Utställning Ekebergs Gård Tidaholm 2023

Ett urval av bilder från vår utställning!

Domare Jo Bridge

Kommande utställningar

Short fleece höst 2023

Fleece show höst 2023

Anmälan höstens utställningar

Öppnar augusti 2023