Svenska Alpackaföreningen

Svenska Alpackaföreningens styrelse 2024


Ida Ek

Ordförande

Tel: 0730388698

Christina Nilsson

Vice Ordförande

Tel: 0705511157

Lisa Dahlberg

Kassör

Tel: 0736886958

Catrin Åsén

Ledamot

Tel: 0611-71073, 070-619 77 03

Mats Tågerud

Ledamot


Lotta Falk

Ledamot


Åsa Silfversten Elmersson

Ledamot

Tel: 076-2106429


Roger Sjöbäck

Suppleant

Nathalie Kalmér

Suppleant